Platby

Úplata za předškolní vzdělávání pro školní rok 2023/2024 je stanovena na 450 Kč /měsíc .

 

Od úplaty jsou osvobozeny děti, které se vzdělávají v posledním ročníku. A dále pokud zákonní zástupci pobírají tyto příspěvky: příspěvek v hmotné nouzi, na živobytí, pěstounská péče apod.

 

Úplata za stravné - celodenní - (svačina, oběd, svačina) - 45 Kč    - podrobnější informace na odkazu školní jídelny...

- děti s odloženou školní docházkou  - 52 Kč

 

Platbu je možno provádět dvěma způsoby:

  1. hotově
  2. svolením k inkasu na náš účet

U vedoucí školní jídelny  paní Hofmanové se též hradí poplatky za školné a úhrada akcí, kterých se děti v průběhu školního roku zúčastní.

Platby v hotovosti můžete provádět vždy v pondělí od 7:00 do 14:00 hod v kanceláři vedoucí školní jídelny.

Prosíme Vás, snažte se dodržovat termíny placení.