Historie

Naše školka je první alternativní školou s prvky waldorfské pedagogiky v Čechách. Byla otevřena 1. září 1990 v Příbrami . Vznikla z nadšení a zájmu o alternativní vzdělávání učitelek a rodičů, po stáži v dánských mateřských školách a po řadě přednášek a seminářů vedených zahraničními lektory v Praze.

Cílem výchovně vzdělávacího procesu je harmonický rozvoj dítěte s důrazem na citovou a morální oblast.

Poskytujeme dětem co nejširší nabídku toho, co rozvíjí vůli, cítění a myšlení a co tyto tři oblasti dává do souladu.

Veškerá činnost je vedena vědomím, že dítě musí mít možnost spoluprožívat a spoluvytvářet život ve školce a jejím blízkém okolí. Učitelka provádí všechny činnosti s dětmi.

Dítě je zcela v zajetí smyslových vjemů, schopnost identifikace je v této fázi největší. Dítě má přirozenou potřebu rytmu. Proto je důležité rozdělení dne, týdne, měsíce a roku. Všechno se opakuje v pevném rytmu, střídá se napětí s uvolněním.

Vše, co působí na dětské smyslové orgány - s čím si dítě hraje, v jakém je prostředí - ovlivní jeho fantazii, tvořivé síly a svobodný rozvoj. Proto vybavení a hračky volíme z přírodních materiálů. Vytváření prostředí je neustálým procesem podle měnícího se ročního období a svátků.