Pracovní tým

Pedagogičtí zaměstnanci:

ŘEDITELKA ŠKOLY
Alena Kubátová

TŘÍDNÍ UČITELKA
Hana Hečková

TŘÍDNÍ UČITELKA
Markéta Machutová

UČITELKA
Marcela Wolfschlägerová

Provozní zaměstnanci:

VEDOUCÍ ŠKOLNÍ JÍDELNY
Terezia Hofmanová

KUCHAŘKA
Vlasta Skuhrovcová

ŠKOLNICE
Irena Hindrová